Pegasus Online İşlemler

 

Pegasus Online İşlemler için yukarıdaki alanı kullanabilirsiniz.

Pegasus

Online İşlem Merkezi Hizmetleri

Pegasus Online İşlemlerde yapacağınız tüm işlemleri yukarıdaki alanı kullanarak yapabilirsiniz...

Online İşlem Merkezi Hizmetleri:

-Pegasus Plus
-Pegasus Plus Kart
-Pegasus'la Uçuş
-Otel Rezervasyon
-Araç Kiralama
-Yemek Seçimi

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kalite ve Güvenlik Politikası

Zorunlu havacılık kuralları ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 ve ilgili tüm yasal yükümlülükleri tam olarak uygulamak.
Verimli, güvenli ve emniyetli bir uçuş gerçekleştirmek üzere gereken tüm önlemleri almak.

Operasonumuzu, çevreyi koruma duyarlılığı ile, iş sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulunudrarak sürekli geliştirmek ve ekip çalışması ile Pegasus'u daima daha ileri taşımak
Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken misafir memnuniyetini sağlamak İş sağlığı ve güvenliğini, çevre güvenliğini ve kalite esaslarını dikkate alarak, misafirlerin en ekonomik bir şekilde zamanında uçmasını sağlamak.

İnsan faktörleri prensiplerini uygulayarak, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine çalışanların katılımını sağlamak ve tedarikçiler ile çevresel duyarlılık ve güvenli çalışma konusunda iş birliği geliştirmek.

Operasyonları, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili performansı hakkında; çalışanları, misafirleri ve ilgili otoriteleri ve diğer ortak pay sahiplerini haberdar etmek ve ilgili herkes ile paylaşmak

Pegasus Havayolları Uçuş ve Yer Emniyetinin sağlanması adına aşağıdaki ilkeleri uygulama yönelik hassasiyet ve büyük özen gösterir.

Pegasus;

Uçuş ve Yer Emniyetiyle ilgili ulusal ve uluslararası kural ve standartların uygulanmasını sağlar
Uçuş ve Yer Emniyetleri hakkında personelini eğitimler ve seminerler ile sürekli eğitir
Tüm kademelerindeki çalışanlarına hiç bir zorlama olmadan ve istedikleri zaman rahatça raporlama yapabilecekleri ortam ve koşulları sağlar
Uçuş ve Yer Emniyetiyle ilgili raporlamaların yapılmasında herhangi bir sınırlama getirmek. Şirketin herhangi bir kademesinde yer alan bir kişiye, şirketin en üst kademesine doğrudan raporlama hakkı verir
Çalışanlar tarafından yapılan raporlamaları gizlilik esaslarına göre değerlendirir
Yapılan faaliyetlere ilgili geri bildirim bilgisinin sağlanması, şirket kültürürünün bir parçası olarak görür ve bunun için gerekli ortamı hazırlar
Çalışanlarını Uçuş ve Yer Emniyeti konuları hakkında Kalite Güvence Departmanı ile bilgi paylaşımına teşvik eder
Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak personelin Uçuş ve Yer Emniyeti Konusunda bilincinin artırılmasını hedefler
Faaliyetlerini sürdürürken, insan kaynaklı hataların nedenlerini iyice analizler ve bu tür hataların oluşmasını engellemek için gereken önlemleri alır
Sektördeki kuruluşların faaliyetlerinde, şirketin Uçuş ve Yer Emniyetini etkileyebilecek bir tehdit durumunda, ilgili konu hakkında çalışanlarını uyarır