Pegasus Online İşlemler

Pegasus

Online İşlem Merkezi Hizmetleri

Online İşlem Merkezi Hizmetleri:

-Pegasus Plus
-Pegasus Plus Kart
-Pegasus ile Uçuş
-Otel Rezervasyonu
-Araç Kiralama
-Yemek Seçimi

Pegasus ;

-Uçuş ve yer emniyeti ile ulusal ve uluslararası kural standartlarının uygulanmasını sağlar.
-Personeller uçuş ve yer emniyeti ile ilgili bilgiyi gerekli seminer ve eğitimlere katılarak alır.
-Çalışanlar hiç bir zorlama olmadan kendi istekleri gereği rahatça raporlama yapabilecek ortam ve koşullarını sağlar.
-Şirketin üst kademesi uçuş ve yer emniyeti ile ilgili raporlamanın yapılmasında sınırlama getirebilir.
-Yapılan raporlamalar çalışanlar tarafından gizlilik ve esaslık getirir.
-Şirket kültürünün bir parçası olarak görünen faaliyetlerin geri bildirimi için gerekli ortam ve koşul sağlanır.
-Uçuş ve yer emniyeti konuları ile ilgili Kalite ve Güvence Departmanı ile bilgi paylaşımı yapar.
-Yazılı ve sözlü olarak personelin uçuş ve yer emniyeti konusundaki bilgi ve bilincini arttırır.
-İnsan kaynakları tüm bu faaliyetleri analiz eder ve hata oluşmasını engeller.
-Şirketi etkileyebilecek tehdit ve unusur durumunda çalışanlarını uyarır.